ο Σύλλογος

Σύλλογος Γυναικών Οιχαλίας

Σκοπός του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΙΧΑΛΙΑΣ” είναι:

 • η καθιέρωση και αναγνώριση της γυναίκας ως σημαντικού παράγοντα στην κοινωνική ζωή του τόπου,
 • η προσφορά της ως ζωτικό κύτταρο στη σύγχρονη κοινωνία,
 • η καλλιέργεια του πνευματικού και ηθικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου της Οιχαλίας, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη της πνευματικής και κοινωνικής ζωής,
 • η πνευματική και ψυχική επαφή των Οιχαλιωτών που ζουν μακριά από το Δήμο μας με τους μόνιμους κατοίκους του,
 • η καλλιέργεια και η διάδοση της ιδέας της αλληλοβοήθειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργική προσφορά, ηθική, κοινωνική, και οικονομική πρόοδο,
 • η συγκρότηση λαογραφικού χορευτικού τμήματος αποτελούμενο από τα μέλη του Σωματείου για την πραγματοποίηση παραστάσεων εντός και εκτός του Δήμου μας,
 • η τακτική ενημέρωση και ανάλυση των οποιωνδήποτε κοινωνικών προβλημάτων καθώς και θεμάτων ιατρικού ενδιαφέροντος,
 • η εποικοδομητική απασχόληση σε διάφορες δραστηριότητες,
 • η ψυχοσωματική άσκηση σαν συντελεστής πνευματικής και σωματικής ευεξίας,
 • η επιδίωξη στενότερων δεσμών, φιλαλήθειας κατανοήσεως και αγνότητας στις σχέσεις των ανθρώπων και τέλος,
 • η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

Σε καμία περίπτωση οι σκοποί του Σωματείου δεν εξυπηρετούν πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, ούτε υποστηρίζονται από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.

Καταστατικό του Συλλόγου Γυναικών Οιχαλίας

Σελίδα 1 – (Επωνυμία – Έδρα: Άρθρο 1,Σκοπός: Άρθρο 2)
Σελίδα 2 – (Μέσα: Άρθρο 3, Μέλη: Άρθρο 4)
Σελίδα 3 – (Δικαιώματα – Υποχρεώσεις: Άρθρο 5, Άρθρο 6, Άρθρο 7)
Σελίδα 4 – (Αποβολή – Αποχώρηση Μέλους: Άρθρο 8, Άρθρο 9)

Δ. Συμβούλιο

Πρόεδρος – Σπυριδούλα Καψάλη

Αντιπρόεδρος  – Αννα Μαίου

Ταμίας  – Βάσω Χατζή

Γραμματέας – Πόπη Δημουλά

Βοήθος Γραμματέα  – Βασούλα Σακελλαριου

Μέλος  – Ελισάβετ Ζιώγκου

Μέλος  – Φωτεινή Χαλού

Μέλος – Κατερίνα Θεοχάρη

Μέλος – Ζαχαρούλα Κιάκου

Share This