Παραδοσιακοί Χοροί

Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρική Ελλάδας, Νησιών Αιγαίου και Ιονίου.

Το πρόγραμμα είναι ενεργό και διεξάγεται κάθε Πέμπτη 19:30.