Σε απάντηση στις ευθύνες που επιρρίπτει η πρόεδρος Φωτεινή Γκαγκαμάνου για τα κούλουμα

Σε απάντηση στις ευθύνες που επιρρίπτει η πρόεδρος κ. Φωτεινή Γκαγκαμάνου για τη μη διεξαγωγή των κούλουμων στους κατοίκους και στο Σύλλογο Γυναικών της Oιχαλιας. «Απευθύνθηκα σε κατοίκους και στο Σύλλογο Γυναικών Οιχαλίας με την πεποίθηση ότι θα βοηθήσουν στην...